Her Şey Türkiye için..
İnternetteki Bilgi Kaynağınız
Haberler
Yazdır

 DA/Display Adapter: Görüntü adaptörüne verilen isim.
 DAT/Digital Audio Tape:
Verileri saklamak için kullanılan bir tür manyetik bant çeşididir. İki gigabyte'tan beş gigabyte'a kadar veri saklayabilir.
 Data:
Veri. Bilgisayar ortamında kullanılan her tür bilgiye verilen isim.
 Database:
Veritabanı. Bilgisayar sistemleri içindeki erişilebilir ve kullanılabilir verilerin tümüne verilen isim. Bu düzen veri saklama ve erişim alanında kullanılır. Bilgisayar üzerinde daha az yer kaplar ve erişim süresi daha hızlıdır.
 Database Engine:
Veritabanı yazılımlarının içindeki verilere ulaşılması için kullandıkları bölüme verilen isim.
 Database MAanagement System:
Veritabanı yönetim sistemi. Veritabanlarının oluşturulmasını ve işletilmesini sağlayan programların tümüne verilen isim.
 Data Bus:
İşlemci ve hafıza arasındaki bilgi akışını sağlayan yollara verilen isim.
 Data Entry:
Programlar vasıtası ile veritabanlarına ve tablolara bilgi girilmesi işlemidir.
 Data mining :
Veri arama. Daha önce bulunmayan ilişkileri ortaya çıkarabilmek için yapılan veri analizi.
 Data rate :
Veri hızı. Belirli bir sürede bir yerden başka bir yere iletilen sayısal veri miktarı.
 Data Recovery:
Çeşitli nedenlerden dolayı bozulan veya kaybolan bilgileri kurtarma işlemlerine verilen isim.
 Data Transfer Rate:
Veri transfer hızı. Verilerin iki aygıt arasındaki aktarılma hızlarına verilen isim. Saniyede gönderilen megabit veya megabyte sayısı olarak gösterilir.
 Database :
Veritabanı. Kolayca erişilebilecek, yönetilebilecek ve güncellenebilecek şekilde düzenlenmiş olan bir veri topluluğu. Bir veritabanı, satış işlemleri, ürün bilgileri, stoklar ve müşteri bilgileri ile ilgili kayıtları barındırır.
 Database management system : Veritabanı yönetim sistemi. Bir veya birden fazla kullanıcının bir veritabanına bilgi girmesine veya veritabanındaki bilgilere erişmesine izin veren bir program.
 DBS:
Uydu sistemlerinde, televizyon sinyallerini uydudan televizyon antenine gönderen uydu yayın sitemine verilen isim.
 DCD/Data Carier Detect:
Haberleşme sistemlerinde frekans üzerinden taşınan bilgilerin taşındığı yola verilen isim.
 DDE/Dynamic Data Exchange:
Microsoft işletim sistemleri üzerinde aynı bilgileri birden fazla uygulamanın kullanması işlemidir.
 Debugger:
Bir kod üzerindeki hataları bulmak için kullanılan programlar.
 Debugging :
Bir bilgisayar programındaki hataların bulunup düzeltilmesi işlemi.
 Decimal:
Onluk düzen. Günlük hayatta kullandığımız sayılara verilen isim.
 Decission support system :
Karar destek sistemi. Kullanıcıların iş kararlarını daha kolay verebilmesi için verileri analiz eden ve sonuçları kullanıcıya sunan bir uygulama.
 Decoder:
Kod çözücü. Kodlu yayın yapan televizyon yayınlarını çözmek için kullanılan alete verilen isim. Rekabet nedeni ile birçok kuruluş bu sistemi kullanmamaktadır.
 Decryption :
Başkalarının okumasını engellemek amacıyla şifrelenen bilgilerin tekrar eski formatına dönüştürülmesi.
 Dedicated line :
Özel hat. Bir kullanıcının veya kurumun günün 24 saati kullanımına hazır olan, iki nokta arasındaki iletişim hattı.
 Default :
Kullanıcı bir ayar parametresini veya herhangi bir değeri belirlemediği zaman,  uygulamanın kullandığı daha önceden belirlenmiş sabit bir değer veya ayar parametresi.
 Default Route:
Varsayılan rota. Bilgisayarımızdan gönderdiğimiz bilgilerin adresleri bilinmiyor ise bu rota üzerinden gönderilirler.
 Definition:
Görüntünün kesinliğine verilen isimdir.
 Degrade:
Renk değişikliklerinde rengin başka renge dönüşürken oluşturduğu renk geçişine verilen isim. Örnek: Koyu renk açık renk arasında oluşan geçiş.
 Dekuplaj:
İstenmeyen sinyallerin şaseye iletilmesi işlemine verilen isim.
 Dekuple:
Şaseye aktarılan sinyallere verilen isim.
 Delay :
1) Kullanıcının başlattığı bir işlemle, işleme karşılık aldığı ilk yanıt arasında geçen süre. 2) Belirli bir kaynaktan gönderilen bir veri paketinin belirli bir yol üzerinden hedefe ulaşması için gereken süre.
 Delete:
Silme işlemine verilen isim. İşletim sistemlerinin özelliklerine göre değişik şekillerde uygulanabilir. Klavye üzerindeki Del tuşu da silme işlemini yapar.
 Delimiter:
Kaydetme işlemlerinde bilginin başlangıç ve bitişini işaretleyen karakterdir. Bu işlem için genellikle virgül veya iki nokta üst üste işareti kullanılır.
 Demodulation :
Modüle edilmiş bir işaretin eski durumuna dönüştürülmesi işlemi. Modemler bu işlemi, analog bir işareti orijinal haline (sayısal) dönüştürmek için uygularlar.
 Denial of service attack :
Internet'te, belirli servisleri almakta olan kullanıcıların bu servisleri alamama durumuna getirilmeleri. Danial of service (DoS) attack, bir bilgisayar sistemindeki dosyalara ve programlara da zarar verebilir.
 Desaturate:
Solgunluk. Bir alan veya bir bölge üzerindeki renklerin olduğundan solgun gösterilmesi işlemidir.
 Destination adress :
Hedef adres. Ağ üzerinde veriyi alan bir cihazın adresi.
 Desktop:
Masaüstü. Grafik yüzü kullanan işletim sistemlerinde kullanıcının rahat çalışması için düzenlenmiş çalışma ortamına verilen isim.
 Device driver :
Cihaz sürücü. Bilgisayara takılmış belirli tipteki bir cihazı kontrol eden program. Cihaz sürücüler, yazıcılar, ekranlar, CD-ROM okuyucular ve disket sürücü gibi cihazlar için kullanılırlar.
 Dial-up :
Pek çok kullanıcının bir çok hatta sahip bir sistem üzerinden kurdukları telefon bağlantısı. Sınırlı bir süre için sürdürülür. Alternatifi, sürekli bir bağlantı sağlayan kiralık hat bağlantısıdır.
 Dial-up line : Bir telefon ağını kullanarak anahtarlamalı devre bağlantısı yoluyla kurulmuş iletişim hattı.
 Dialog Box:
Diyalog kutusu. İşletim sistemleri üzerinde işlem gerçekleştirirken, işletim sistemi tarafından kullanıcının gerekli bilgileri girmesi için açtığı kutu şeklindeki pencereye verilen isim.
 Digital:
Sayısal. Tüm yapılan işlemlerin sıfır veya bir olarak ifade edildiği sisteme verilen isim. Bilgisayarlarımızda bu sistem kullanılır.
 Digital Analog Converter:
Sayısal analog dönüştürücüsüne verilen isimdir. Aldığı dijital sinyalleri analog sinyallere çevirir.
 Digital audio tape (DAT) :
Sayısal ses bantı. Profesyonel çalışmalarda sesin sayısal olarak kaydedilmesi için kullanılan teknik ve kayıt ortamı.
 Digital Monitor:
Gönderilen sayısal sinyalleri alarak görüntü oluşturmak için analog sinyallere çeviren ekran tiplerine verilen isimdir.
 Digital signal processing (DSP) :
Sayısal işaret işleme. Sayısal iletişimin doğruluğunu ve sürekliliğini sağlamak için kullanılan çeşitli teknolojiler.
 Digital signature :
Sayısal imza. Bir mesajı göndereni veya bir dokümanı hazırlayanı tespit etmek için kullanılan elektronik imza.
 Digitize
: Analog olan ses ve video sinyallerini bilgisayar tarzı dijital kod numaralarına dönüştürme işlemine verilen isim.
 Digitizer:
Analog bir video görüntüsünü dijital bilgisayar görüntüsüne çeviren cihaz.
 DIN:
Klavyelerin bilgisayara bağlanması için gerekli olan konnektör tiplerine verilen isimdir.
 Dip Switch:
Kartlar üzerinde bulunan, kartların çeşitli özelliklerini değiştirmek için kullanılan anahtar türüdür.
 Directory :
Dizin. 1) Internet'te, konu başlıklarının ve alt başlıklarının düzenli bir şekilde sunulduğu kılavuz. Bunlardan en çok bilineni Yahoo'dur. 2) Bilgisayarda, birbirine bağlı dosyaların diğerlerinden ayırdedilebilmesi için bir isim verilerek tutuldukları klasörlerden oluşan yapı.
 Directory services : Dizin servisleri. Servis sağlayıcıların ağ cihazlarını konumlandırmalarına yardımcı olan servisler.
 Disk Cache:
Harddisk üzerindeki bilgilere daha hızlı ulaşmak için kullanılan hafıza üzerindeki ayrılmış bölüme verilen isim.
 Disk Controller:
Disk denetleyicisi. Disk sürücüsünün çalışmasını denetleyen devreye verilen isimdir.
 Disk Drive:
Disk üzerinde veri yazan ya da okuyabilen bölüme verilen isimdir.
 Diskless Workstation:
Bir ağ üzerinde çalışan, diski olamayan bilgisayarlara verilen isimdir.
 Display:
Görüntü. Bir görüntünün elektriksel işaretlerden optik işaretlere çevrildiği düzene verilen isimdir. Örnek: Bilgisayar monitörü.
 Display Size:
Monitör üzerine kullanıcın çalışabileceği alana verilen isimdir.
 Distributed Database:
Kullanan kişiye tek bir veritabanı gibi görünen fakat farklı veritabanlarından oluşmuş veritabanı sistemine verilen isimdir.
 DLL/Dynamic Link Library:
Programlar tarafından kullanılan içinde çeşitli kod ve veriyi içeren dosya türüne verilen isimdir. Örnek: System. dll
 DMA/Direct Memory Access:
Bir aygıtın işlemci üzerinden geçmeden doğrudan hafızaya ulaşması yöntemine verilen isimdir.
 DNS/Domain Name System:
İnternet üzerinde bağlanılan sunucu ismini ip adresine çevirmek veya bağlanılan ip adresini sunucu ismine çevirmek için kullanılan sisteme verilen isimdir. İnternet üzerinde DNS sistemleri sayesinde aynı adı taşıyan sunucu, aynı ip adresini taşıyan bilgisayar bulunamaz.
 Doc:
Kelime işlem dosya uzantısına verilen isim.
 Docking station :
Taşınabilir bilgisayarların masaüstü bilgisayar gibi çalışmalarına izin verecek şekilde bağlantılar sağlayan bir donanım parçası. Docking station'lar ağ kartı da içerirler, böylece taşınabilir bilgisayarları ağa bağlarlar.
 Domain :
Bir isimle belirlenen bilgi alanı. Internet'te ağ adresleri dizisini içerir.
 Domain name system (DNS) :
Alan ismi sistemi. İsimlerin IP (Internet Protocol) adreslerine dönüştürülme yolu.
 DOS/Disk Operating System:
Microsoft firması tarafından geliştirilmiş disk işletim sistemine verilen isimdir.
 Dot Pitch:
Monitörlerimizin ekranındaki iki nokta arasındaki mesafe ölçüsüne verilen isimdir.
 Double Densty:
Standart disketlere göre iki kat fazla bilgi depolayabilen disket çeşidine verilen isimdir.
 Double Sided:
Her iki yüzüne de bilgi yazılabilen disket çeşididir.
 Dove:
Microsoft tabanlı işletim sistemleri için faks/modem cihazlarına verilen toplu isimdir.
 Downlink:
Uydu üzerinden bilgisayar ortamımıza gönderilen sinyal nakli işlemidir.
 Download :
İndirme. Bir dosyanın bir bilgisayardan diğerine iletilmesi. Internet'te bir kullanıcının bir Web sitesinde bulunan bir dosyayı kendi bilgisayarına alması.
 Drag And Drop:
Masaüstündeki bir nesneyi işaretleyip, başka bir nesnenin içine koyma işlemidir.
 Dram:
Bilgisayarlarda kullanılan bir bellek türü. Depolama hücrelerindeki bilgilerin sürekli yenilenmesini gerektirir.
 Drive: İşlemcinin işlem yapması için manyetik alanlar üzerine okuyup yazabilen araçlara verilen isimdir. Örnek: Harddisk, disket sürücü.
 Driver:
Bilgisayar üzerindeki donanımların birbirleri ile sorunsuz anlaşabilmesi ve işletim sistemi ile sorun çıkarmaması için donanımı kontrol etmek ve tanıtmak amacı için kullanılan programlara verilen isimdir.
 DSL (Digital Subscribe Line) :
Normal telefon hatları üzerinden verilerin yüksek bant genişliklerinde iletilmesini sağlayan teknoloji.
 Dual:
Çift. Genellikle donanımlar için kullanılır. Önüne geldiği donanımın çift özelliğini belirtir. Örnek: Dual BIOS, dual işlemci.
 Dump:
Bilgisayar üzerindeki hafıza bölümünü görüntülemek, yazmak ve depolamak için kullanılırlar.
 DVD/Digital Versatile Disk:
Yeni optik disk teknolojisine verilen isimdir. DVD'ler 17 gigabyte'lık video, ses ve diğer tipte veri saklama alanına sahiptirler.
 Dynamic HTML :
HTML'in önceki sürümüne göre daha gösterişli ve daha interaktif Web siteleri yaratılmasına izin veriyor, yeni programlama olanakları sunuyor.