Her Şey Türkiye için..
Bu Alana Reklam Verebilirsiniz.
İnternetteki Bilgi Kaynağınız
Haberler
Yazdır

 FAQ (Frequently asked questions) : Sıkça sorulan sorular. Internet'in bir özelliği haline geldi. Internet üzerinde çeşitli konularda sık sorulan sorulara verilen yanıtları içeren pek çok FAQ bölümü bulabilirsiniz.
 Fast Ethernet : IEEE 802. 3u spesifikasyonuna dayanan Fast Ethernet, 10BaseT Ethernet spesifikasyonuna göre 10 kat fazla hız sağlar. Ayrıca çatı formatı, MAC mekanizmaları ve MTU gibi özellikleri de korur. Teorik olarak çıkış hızı toplam 100 Mbps'i bulur.
 FAT/File Allocation Table:
Dosya yeri tablosu. Bir sabit diskte saklanan dosyaların haritasını tutar. Diske kaydedilen dosyalar cluster'larda (diskin temel birimi) tutulurlar, bunların da yan yana olması gerekmez. İşletim sistemi dosyanın kaydedildiği cluster'ları bu tabloya bakarak öğrenir ve bulur
 Fatal Error:
Uygulamanın çalışmasına devam edemeyeceğini gösteren mesaj.
 Fault management :
Hata yönetimi. OSI tarafından belirlenen ağ yönetiminin beş kategorisinden biri. Ağ hatalarının bulunmasını ve kontrol edilmesini sağlar.
 Fault Tolerance:
Sistem üzerinde oluşan hataların sistemi çökertmemesi için daha önceden uygulamaya konulmuş sistem özelliklerine verilen isim.
 FAX:
aks makinesi ile gönderilen doküman.
 Fax Modem:
Telefon hatları üzerinden karşılıklı bilgi ve faks gönderip almak için kullanılan cihazlara verilen isim.
 FDDI (Fiber Distributed Data Interface) :
200 km'yi geçmeyen yerel ağlarda, fiber optik hatlar kullanılarak veri iletişim yolları kurulmasını belirleyen standart.
 FDHD/Floppy Drive High Density:
Disket sürücüsü.
 Feed:
Yazıcıya kağıt sağlamak anlamında kullanılan terim.
 Fiber optic :
cam, plastik kablo veya fiber üzerinde iletişimin ışık darbeleri ile yapılmasını sağlayan teknoloji ve ortam.
 Fibre Channel :
Bilgisayar cihazları arasında 1 Gbps hızında iletişim kurulmasını sağlayan teknoloji. Çoğunlukla sunucularla depolama cihazları arasında veya depolama cihazlarının kendi aralarındaki iletişim için kullanılır.
 Field:
Alan. Bilgi için ayrılan bölüme verilen isim. Örnek; hesap tablosu yazılımlarında ayrılan alana hücre denir.
 File:
Dosya. Bilgilerin bir düzen içinde korunması ve kolay erişiminin sağlanması için isimlendirilmiş veri gruplarına verilen isim.
 File extensions :
Dosya ekleri. Bir dosyanın formatını gösteren, dosya isminin devamında yer alan ekler.
 File formats : Dosya formatları. Kullandığınız her programda dosyalar belli formatlarda kaydedilirler. O dosyaları tekrar açmak için ya aynı programı kullanmak ya da o formatı destekleyen başka bir program kullanmak gerekir.
 FILE MANAGEMENT SYSTEM/Dosya Yönetim Sistemi:
Oluşturulmuş dosyaları belli bir düzen içinde saklamak için kullanılan sistem.
 File Name:
Dosyalara verilen isimlere denir.
 File Recovery:
Çeşitli nedenlerden dolayı bozulmuş dosyaları programlar vasıtası ile kurtarma işlemi.
 File Server: Bir network üzerinde kullanıcıların ortak kullandıkları dosyaların bulunduğu sunucu bilgisayara verilen isimdir.
 File sharing :
Dosya paylaşımı. Bilgisayar verilerinin herkes tarafından veya belirli kişiler tarafından paylaşımı. Çoğunlukla ağ üzerinde ayrılan bir alanda toplanan dosyalar kolaylıkla kullanıcılar tarafından paylaşılabilir.
 File Size:
Dosya büyüklüğü. Dosyanın disk üzerinde kapladığı alan.
 File system :
Bilgisayarda dosyaların isimlendirilme ve bilgisayarda tutulma sistemidir. Dosyalar klasörlerin oluşturduğu bir dizin yapısında tutulurlar.
 File transfer :
Dosya transferi. Dosyaların bir ağ cihazından diğerine aktarılmasına izin veren ağ uygulamaları kategorisi.
 Fill:
Grafik uygulamalarında bir nesnenin içini doldurmak için yapılan işlem.
 Filter :
Filtre. 1) Programlamada, belirli kriterleri karşılaması beklenen giriş ve çıkışları kontrol etmek için kullanılan program. 2) İletişimde belirli tipte işaretlerin geçmesine izin veren cihaz.
 Find:
Bul. Bilgiye ulaşmak için kullanılan komuta verilen isim.
 Finder:
Apple Macintosh bilgisayarlarda kullanılan masaüstü yöntemi ve dosya yönetim sistemi.
 Firewall :
Özel ağ kaynaklarını diğer ağ kullanıcılarından korumak için, bir geçit sunucusuna yerleştirilen uygulama.
 Firmware :
ROM'a yüklenmiş yazılım komutları.
 FireWire : Apple'ın çeşitli cihazların bilgisayara bağlanabilmesi için geliştirdiği bir standart. 63 kadar cihaz tek bir kablo ile 400 Mbps transfer hızında bilgisayarlara bağlanabiliyor.
 Fixed Disk:
Sabitdisk. Bilgisayarlar üzerinde bulunan bilgi depolama ünitelerine verilen isim.
 Fixed Length:
Sabit uzunluk. Veritabanlarında sabit uzunluk olarak tanımlanmış alanlara verilen isim. Sabit uzunluklu kayıtlarda tablo içindeki her kayıt eşit uzunluktadır.
 Fixed Pitch:
Sabit genişlik. Karakterlerin genişliğinin aynı olduğu fontlar için kullanılan terimdir.
 Flash memory :
Flash bellek. Cep telefonlarında, ağ anahtarlarında ve taşınabilir bilgisayarlardaki PC Card'larda kullanılan bir bellek türü.
 Flaat File Database:
Düz veritabanı. Bir tek tablodan oluşan veritabanlarına verilen isim.
 Flat Panel Display:
Düz panel ekran. Bilgisayar ekranlarında kullanılan ince ekran tiplerine verilen isim.
 Flat Technology Monitor:
Parlamaları azaltmak için flat ekranlarda kullanılan teknolojiye denir.
 Floating:
Kayan. Kullanıcıların ekrandaki nesneleri istedikleri yere yerleştirebilme özelliğine denir. Örnek: Araç çubukları.
 Flopy Disk:
Disket. Manyetik disklerin bir çeşididir. Küçük ve taşınabilirler.
 Flopy Drive:
Disket sürücü.
 Floptical:
Manyetik ve optik disk okuma tekniklerinin olumlu yanlarını birleştirerek oluşturulan disk sürücü tipi. . .
 Flow :
Akış. Bir ağdaki iki nokta arasında ver akışı.
 Flow control :
Akış kontrolü. Ağ üzerindeki cihazlar arasında gidip gelen verinin yönetimi.
 Flowchart : Akış diyagramı. Bir programın akış mantığı, iş veya üretim prosesleri ve organizasyon şeması gibi şeylerin grafik olarak gösterimi.
 Folder :
Klasör. Dosya sistemlerinde dosyaların içinde tutulduğu klasörler.
 Font :
Belirli bir tipte ve büyüklükteki yazı karakteri seti
 Font Cartridge:
Font kartuşu. Bir ya da daha fazla font içeren ROM kartuşları.
 Font Size:
Yazı boyu. Bilgi işlem yazılımlarında kullanılan fontların boyutları.
 Footer:
Bir belgede her sayfanın alt kısmında yer alan bir ya da birkaç satırlık metin.
 Footprint :
Bilgi teknolojisinde bir donanım biriminin, yazılımın kapsadığı alan.
 Forced Page Break:
Kelime işlem yazılımlarında kullanıcının bir sayfayı istediği yerde bitirebilmesi özelliği.
 ForeGround:
Ekranlarda görünen karakter ya da resimler, ön plan olarak isimlendirilirler.
 Format:
Biçimlendirme. Bir diski kullanıma hazır hale getirme işlemine denir.
 Form Feed:
Yazıcılarda, sürekli formun bir sonraki sayfasının başına gitmek için kullanılan komuta verilen isimdir.
 Fortran:
Programlama dili.
 Forwarding :
İletim. Ağ üzerindeki bir cihaz yoluyla bir çatıyı (frame) son hedefe doğru gönderme işlemi.
 Fourth Generation Language:
Dördüncü nesil programlama dili. Yazı diline yakın ifadeler kullanan programlama dillerine verilen isimdir.
 FPS/Frames Per Second:
Bir saniyede gösterilen kare sayısına verilen isimdir.
 Fractal:
Fraktal. Aynı şeklin değişik büyüklüklerde tekrarlanması sonucunda ortaya çıkan karmaşık görüntüye denir.
 Fragmantation :
Bir paketi, paketin orijinal boyutunu desteklemeyen bir ağ üzerinden iletmek için daha küçük parçalara bölme işlemi.
 Frame :
Çatı. 1) İletişimde, adres ve belirli protokol kontrol bilgilerini de içerecek şekilde, ağ noktaları arasında iletilen veri. 2) Video ve film kayıtlarında, görüntü dizisinin tek bir karesi.
 Frame Relay : Yerel ağlarla geniş alan üzerindeki uç noktalar arasında, aralıklı olarak sağlanan veri iletişimi için tasarlanmış iletişim servisi.
 Freeware:
Program üreticisi tarafından ücretsiz kullanıma sunulan programlar.
 Frequency-division multiplexing (FDM) :
Pek çok işaretin tek bir iletişim kanalı üzerinden iletilmesi için geliştirilmiş bir teknik. Her bir işaret farklı bir frekansda gönderilir.
 Friction Feed:
Yazıcılara kağıt sürmek için kullanılan yöntemlerden biridir.
 Front-end :
Ön uç. Kullanıcının doğrudan kullandığı uygulama. Back-end, arka uç uygulamalar, ön uç uygulamaları destekleyen servisleri dolaylı yollardan sunarlar.
 FTP (File TRansfer Protocol) :
Internet üzerinde dosya alışverişini basitleştiren standart bir Internet protokolu.
 Full Duplex :
Gönderici ile alıcı istasyon arasında aynı anda veri transferini gerçekleştirme özelliği. Tam duplex 100BaseT, 200 Mbps'lik bir çıkış hızı sağlar (her bir yönde 100 Mbps). Fiberle kullanıldığında daha uzak mesafelere iletime de izin verir. Tam duplex'de bir 100BaseFX bağlantısı 2 km'ye ulaşabilir.
 Full Pathname:
Tam yol adı. Bir dosyanın diskin üzerinde bulunduğu yeri belirtmek için kullanılan ifadelere denir.
 Full Screen
: Bilgisayar ekranının tamamının tek bir uygulamanın kontrolünde olması durumuna verilen isim.
 Funtion:
İşlev. Belli bir işi halletmek için oluşturulan kod grubu.
 Funtion Keys:
İşlev tuşları. Klavye üzerinde genellikle F1'den F12'ye kadar numaralanmış özel tuş grubuna verilen isim.