Her Şey Türkiye için..
Bu Alana Reklam Verebilirsiniz.
İnternetteki Bilgi Kaynağınız
Haberler
Yazdır

 EBCDIC/Extended Binary Coded Decimal Interchange: IBM bilgisayarlarda kullanılan karakter sistemine verilen isimdir. PC ve Macintosh bilgisayarlarda ASCII karakter sistemleri kullanılır.
 E-business :
e-iş. İşlerin Internet üzerinde yönetimi. Sadece mal alım satımını değil,  müşterilere servis vermeyi ve iş ortakları ile birlikte çalışmayı da kapsar.
 E-commerce :
Elektronik ticaret. Internet üzerinden servis ve mal alım satımı işlemleri.
 Edge router : ATM ağlarında kullanılan bir terim. Yerel ağlar ile ATM omurga ağı arasında veri yönlendirmesini sağlayan ağ cihazıdır.
 EDI (Electronic Data Interchange) : Elektronik veri değişimi. Veri alış verişi için standart bir format. Daha çok iş dokümanlarının transferinde kullanılır.
 Edit:
Bilgisayar üzerindeki bilginin değiştirilmesi veya düzenlenmesi işlemine verilen isimdir.
 Editor:
Bilgisayar üzerindeki bilginin değiştirilmesi veya düzenlenmesi işleminde kullanılan programlara verilen isimdir.
 EDO DRAM/Enhance Data Output Dynamic Random Access Memory:
DRAM'lerden hızlı SDRAM'lerden yavaş ram tipine verilen isimdir. Günümüzde SD, RD ve DDRAM'ler kullanılmaktadır.
 EFF/Electronic Frontier Foundation:
Bilgisayar kullanımının toplum üzerinde yarattığı sosyal ve hukuksal etkileri saptamak için oluşturulmuş kurum.
 EGA/Enhance Graphics Adapter:
IBM firması tarafından üretilmiş grafik görüntüleme sistemine verilen isimdir. 640'a 350 piksel çözünürlüğe sahiptir ve 16 renk görüntüleyebilir.
 EIDE:
Western Digital firması tarafından geliştirilmiş bir arabirimdir. 12 mb veri aktarım hızına sahiptir.
 EISA/Extended Industry Standart Artchitecture:
32 bit veri yolu standardı. Bilgisayar firmaları ISA standardını 32 bit veri yolu şeklinde geliştirmiş ve EISA standardını oluşturmuşlardır.
 ELD/Electuroluminescent Display:
Düz ve ince (Flat) ekranlar üretmekte kullanılan teknolojiye verilen isimdir.
 Elapsed Time:
Müzik CD'leri çalarken, çalınan bölümün süresine verilen isimdir.
 Electronic Editing:
Bilgileri video bandı üzerine bozmadan kaydetme işlemine verilen isimdir.
 Electronic Publishing:
Elektronik yayıncılık. Bilgilerin elektronik yollarla yayınlanması işlemine verilen isimdir.
 E-mail :
e-posta. İletişim kanalları kullanılarak bilgisayar üzerinden mesaj alışverişi. E-posta mesajları genel olarak metin formatındadır. Ancak grafik veya başka veri tiplerini mesajınıza iliştirip gönderebilirsiniz.
 Emmbedded Object:
Gömülü nesne. Bir program yardımı ile oluşturulup başka bir programın kullanması için içine yerleştirilmiş nesnelere verilen isimdir.
 Encoder :
Sayısal ses teknolojisinde, wav ses dosyalarını MP3 dosya formatına dönüştüren program.
 Emulation:
Bilgisayar programlarının, başka bilgisayar veya programların çalışmasını taklit etmesi işlemine verilen isimdir.
 Encryption :
Veriyi, istenmeyen kişilerin anlayamayacakları bir biçime sokan özel bir algoritmanın uygulanması.
 End:
PC ve Macintosh bilgisayarlarının klavye tuşlarından birisidir. İmleci satır sonuna taşımak için kullanılır.
 End User:
Son kullanıcı. Bilgisayar veya programları son kullanan kişilere verilen isimdir. Son kullanıcılar genellikle bilgisayar bilgileri sınırlı olan kişilerdir.
 Enhanced Keyboard:
102 veya 102 tuşlu olan klavye tipine verilen isimdir. Günümüzde kullandığımız klavye tiplerindendir.
 Enter:
Bilgisayar üzerinde bilgi girişi tamamlandıktan sonra onay vermek için kullanılan tuştur. Aynı zamanda satır sonlandırmak için de kullanılır.
 Enterprise :
Bilgisayar kullanan organizasyonlar için kullanılır. Pratik kullanımında daha çok büyük kurumları gösterir.
 Enterprise network :
Kurumsal ağ. Bir kurumun ana noktalarını birbirine bağlayan ağ. WAN'dan farkı, kurumun kendi özel bir ağ olmasıdır.
 Entity : Varlık. İletişim alanında genel olarak yönetilebilen bir ağ cihazını gösterir.
 Environment
: Ortam. Bilgisayar donanımlarının veya programlarının kendi çalışma bölgelerine verilen isimdir.
 EOF MARK/End Of File:
Dosyanın sonunun geldiğini gösteren karakterlere verilen isimdir. Program bu karakteri görünce dosyanın bittiğini anlar.
 EOL MARK/End Of Line:
Satır sonunun geldiğini gösteren karakterlere verilen isimdir. Program bu karakteri görünce satır sonunun geldiğini anlar.
 Ep:
Video üzerinde hızı düşürerek gerekli bant kapasitesini iki misline çıkarılması yöntemine verilen isimdir.
 Eprom :
Silinebilen programlanabilir bellek. Üzerindeki program silinip yeniden yüklenebilir.
 EPS/Encaplsulated Post Script:
Dosya türüdür. Bu tür dosyalar yazıcılar üzerinde daha yüksek kalitede ve hızda çıkış alınmasına imkan sağlar.
 Erase:
Magnetik bir bilgiyi silme işlemine verilen isimdir.
 Erasable Optical Disk:
Silinebilir optik disk. Yazılıp silinebilen optik diskler.
 ERP (Enterprise Resource Planning) :
Üretim yapan veya diğer iş alanlarında çalışan kurumların iş birimlerini yönetmelerine yardımcı olan çok modüllü bir uygulama. Yönetilebilen iş birimleri arasında üretim planlama, satın alma, yedek parça stoğu, sipariş izleme gibi birimler bulunabiliyor. ERP uygulaması, finans ve insan kaynakları modüllerini de içerir. Sistem çoğunlukla bir veritabanı ile entegre bir biçimde kullanılır.
 Error Detection:
Hata yakalama. Bilgi aktarılırken yanlış aktarılmasını önlemek için kullanılan yöntemlerin genel ismidir.
 Error Message:
Hata mesajı. Yazılımların çalışması sırasında oluşan hatayı kullanıcıya iletmek için kullandıkları ifade türlerine verilen isimdir.
 Esc: Escape tuşu. Kullanılan programdan çıkmak veya yapılan işlemi iptal etmek için kullanılan bir klavye tuşudur.
 ESDI/Enhanced Small Device Interface:
Eski bilgisayarlarda sabit diskleri bilgisayara bağlamak için kullanılan arabirim standardına verilen isimdir. Günümüzde SCSI ve EIDE arabirim standartlarını kullanmaktayız.
 Ethernet :
Yerel ağ protokolüdür. 100 Megabit veri aktarım hızına sahiptir.
 Extranet :
Bir intranet'e sahipseniz, müşterilerin, tedarikçilerin ve diğer önemli kişilerin ihtiyaçları olduğu alanlara güvenli bir şekilde erişmelerini sağlayarak, onun bir kısmını bir extranet haline dönüştürebilirsiniz.
 Even Parity:
Gönderilen bilginin bozulmadan alınıp alınmadığını anlamak için kullanılan yönteme verilen isimdir.
 Event:
Olay. Program tarafından bildirilen herhangi bir duruma verilen isimdir. Örnek: Programın hata mesajı vermesi bir olaydır.
 Eudora:
Windows işletim sistemi için geliştirilmiş popüler bir mail programıdır.
 Executable File:
Çalıştırılabilir dosya. Bilgisayar tarafından çalıştırılabilir halde bulunan dosyalara verilen isimdir.
 Execute:
Çalıştırmak. Bir programı etkin hale getirmek için kullanılır.
 Exe file:
DOS ve Windows işletim sistemlerinde uzantısı exe olan çalıştırılabilir dosyaları belirtir.
 Exit:
Çıkış. Bir programdan çıkmak veya programı durdurmak için kullanılan komuttur.
 Expansion Board:
Genişleme kartı. Bilgisayarın özelliklerini ve kullanım olanaklarını arttırmak için kullanılan kartlara verilen isimdir. Örnek: Ses kartları, grafik kartları.
 Expansion Bus:
Genişleme veri yolu. Bilgisayarın özelliklerini ve kullanım olanaklarını arttırmak için kullanılan kartların siteme bağlanması için gerekli olan veri yoluna verilen isimdir.
 Expansion Slot:
Genişleme yuvası. Bilgisayarın özelliklerini ve kullanım olanaklarını arttırmak için kullanılan kartların yerleştirildiği yuvaya verilen isimdir.
 Export:
Dışarıya bilgi verme. Bir yazılım tarafından oluşturulmuş dosyanın başka bir yazılım tarafından kullanılabilmesi sağlamak için yapılan işlemlere verilen isimdir.
 Expression:
İfade. Bir değere karşılık gelen anlamlı semboller dizisine verilen isimdir.
 External:
Dış. Bağımsız olarak üretilmiş donanımlara verilen isimdir.
 Extension:
Dosya adından sonra yazılan, üç karakterlik dosya uzantılarına verilen isimdir. Örnek: .AVI, .JPG.