Her Şey Türkiye için..
İnternetteki Bilgi Kaynağınız
Haberler
Yazdır

 Label: Etiket. Saklama aygıtları için her bir saklama birimine verilen isimdir.
 LAN/Local Area Network:
Yerel ağ. Belli bir alan içinde yer alan bilgisayarların kablolar aracılığı ile birbirlerine bağlanarak bir ağ oluşturmasıdır.
 Landspace:
Kelime işlem yazılımlarında belgenin yatay olarak düzenlendiğini gösteren ifadedir.
 Language:
Dil. İletişim kurmak için kullanılan sembollerden oluşmuş sisteme denir. Semboller belli kurallara göre bir araya getirilerek sözcük ve cümleleri oluştururlar.
 Laptop:
Dizüstü. Küçük ve taşınabilir bilgisayar tiplerine verilen isimdir.
 Laser (light amplification by stimulated emission radiation) :
Uyarılmış radyasyon yayımı ile arttırılmış ışık. Veriyi taşımak için, modüle edilmiş darbeler üreten dar bir ışık hüzmesi yaratabilen cihaz.
 Laser Printer:
Lazer yazıcı. Yüksek hızda ve kalitede baskı almak için kullanılan yazıcı.
 Layout:
Yerleşim. Kelime işlem yazılımlarında metin ve grafiğin yerleştiriliş düzenine verilen isimdir.
 LCD/ Liquid Crystal Display:
Sıvı kristal ekran teknolojisine denir. Kullandığımız ekranlara göre ince ve hafiftirler.
 Leased line :
Kiralık hat. Telekom taşıyıcı şirket tarafından bir müşteri için ayrılmış özel hat. Anahtarlamalı hat veya dial-up hattın karşıtı olarak kullanılır.
 LED/Light Emitting Diode:
İçinden elektrik akımı geçtiğinde yanan küçük elektronik parçadır.
 Left Justify:
Sola yanaşık. Kelime işlem yazılımlarında metnin sayfanın sol kenarına dayalı olduğu yanaştırma biçimidir.
 Legacy :
Şu anki teknolojiye önceki dillerden, platformlardan ve tekniklerden kalan veri ve uygulamalar. Bazı büyük kurumlarda kritik iş görevlerini yerine getiren eski uygulama ve veritabanları hala kullanılmaktadır.
 Legend:
Sunumlarda renk ve desenlerin hangi veri tipini belirttiğini göstermek için kullanılan kısa açıklamalardır.
 LQ/Letter Quality:
Yazıcıdan basılan metnin harflerinin daktilo kalitesinde göründüğü baskı özelliğidir.
 Library:
Kütüphane. Çalışmaya hazır kod parçalarının içinde bulunduğu dosya yapısıdır.
 Light Pen:
Işıklı kalem. Işığa duyarlı bir parça yardımı ile nesnelerin doğrudan bilgisayar ekranından seçilmesine yarayan kalem görünümündeki alettir.
 Line Graph:
Çizgi grafik. Veri noktalarını çizgiler ile birleştirerek iniş çıkışları gösteren bir grafik tipidir.
 Line Printer:
Satır yazıcı. Bir kerede bir satırı yazabilen, çok hızlı ama düşük kaliteli bir yazıcı tipidir.
 Line Spacing:
Satır aralama. Kelime işlem yazılımlarında bir metni oluşturan satırlar arasına boşluk koyma işlemidir.
 Link :
1) Internet'te, bir kelime, resim veya bilgiden bir başkasına yapılan bağlantı. 2) İletişimde, alıcı ve verici arasındaki bir devre veya iletim yolu ile bunlara ilişkin ekipmanları içeren kanal.
 Linker:
Bağlayıcı. Programı çalışır hale getirmeden önce, tüm kodları bağlayarak programı bütünleyen adım.
 Linux :
PC kullanıcılarına ücretsiz veya ucuz bir işletim sistemi sağlamayı hedefleyen Unix benzeri bir işletim sistemi. Çekirdeği, Finlandiya'da Helsinki Üniversitesi'nde Linus Torvalds tarafından geliştirildi.
 LISP/List Processing:
Özellikle yapay zeka araştırmalarında kullanılan yüksek seviye programlama dilidir.
 List Box:
Liste kutusu. Grafik kullanıcı arayüzüne sahip ortamlarda, bilgi girişine yardımcı olmak için olası değerler içeren ve bir liste ile görüntülenen kutu.
 Listing:
Programcıların yazdıkları kodu kağıt üzerinde görmeleri için bastıkları dokümana verilen isimdir.
 Load:
Yüklemek. Bir programı saklama aygıtından alıp bilgisayar üzerine kurma işlemidir.
 Load balancing :
Yük dengeleme. Bir router'ın, trafiği hedef adrese aynı uzaklıkta olan tüm ağ port'larına dağıtması özelliği. Ağ bant genişliğinin verimli kullanılabilmesı için önemlidir.
 Logical channel : Mantıksal kanal. İki veya daha fazla ağ noktası arasında özel olmayan,  paket anahtarlamalı veri iletim yolu. Paket anahtarlama, bir fiziksel kanal üzerinde aynı anda pek çok mantıksal kanalın oluşturulmasına izin verir.
 Local:
Yerel. Ağ üzerindeki iş istasyonuna ait kaynakları ifade ederken kullanılır.
 Local Area Wireless Network:
Kablosuz yerel ağ. Kullanıcılar arasındaki bağlantının kablolar ile değil, radyo dalgalarıyla kurulduğu bağlantı şeklidir.
 Local Bus:
Yerel veri yolu. Merkezi işlemciye daha hızlı erişim sağlayan veri yolu tipidir.
 Lock:
Kilit. Dosya veya verinin ulaşımını engellemek veya sınırlamak için kullanılan yönteme verilen isimdir.
 Logical Drive:
Kullanıcı tarafından bir sürücü gibi göründüğü halde sürücü alanının bir bölümünü ifade eden sürücü yapısıdır.
 Logon ve login :
Genel olarak bilgisayar kullanımında, genellikle uzaktaki bir bilgisayardaki işletim sistemine veya uygulamaya erişmek için kullanılan işlem. Unix işletim sisteminde login olarak kullanılır.
 Log Out:
Kullanıcı tarafından kullanılan bilgisayar sisteminin kullanımını sona erdirmek için yapılan işleme denir.
 Look Up Table:
Biri diğerine çevrilebilen ve karşılıklı değerler içeren tablolardır.
 Loop :
Çevrim. 1) Bilgisayar programlamasında, belirli şartlar sağlanana kadar sürekli tekrarlanan komut dizisidir. 2) İletişimde, veri paketlerinin hedefe varamadığı yönlendirme işleminde, belli bir ağ noktası dizisi arasında işlem sürekli tekrarlanır.
 Loopback :
Geri çevrim. Telefon sistemlerinde, ağdaki hedefe gönderilen bir test işaretidir,  mesaj alındığında işaret göndericiye döner. Çıkabilecek herhangi bir problemin teşhisine yardımcı olur.
 Lost Cluster:
Disk üzerinde verilerin saklandığı en küçük birime cluster denir. Bu cluster'lar bilgi içerdiği halde, hiçbir dosya tarafından kullanılıyor görünmüyorsa lost cluster olur.
 Lotus 1-2-3:
İlki 1982 yılında çıkartılmış bir hesap tablosu yazılımıdır.
 Low Level Format:
Düşük seviye format. Sabitdisklerin kullanıma açılmadan önce sektörlerinin düzenlenmesi için geçirdikleri formatlama tipi.
 Low Level Language:
Düşük seviye dil. İçindeki komutlar doğrudan donanım üzerinde yapılan işlemleri ifade eden programlama dilidir.
 LPT:
İşletim sistemleri tarafından yazıcıları adlandırmakta kullanılan ifadedir.
 LU (logical unit) :
IBM'in SNA'inde (Systems Network Architecture), bir son kullanıcıyı gösterir.