Her Şey Türkiye için..
İnternetteki Bilgi Kaynağınız
Haberler
Yazdır

 Name: İsim. Bir dosyayı, nesneyi, değişkeni ya da herhangi bir bütünü belirten bir dizi karakterdir.
 Name server :
İsim sunucusu. Ağ adreslerine ağ isimleri atayan, ağa bağlı sunucu.
 Nanosecond:
Nanosaniye. Saniyenin milyarda biri gibi ölçülecek küçük hızları belirtmekte kullanılan birime verilen isimdir.
 Native:
Kendine özgü anlamı da kullanılır. Yazılımların kendine özgü dosyaları saklama biçminede denilir.
 Natural Language:
İnsanlar arasında konuşulan dillere denir.
 Navigation:
Bilgisayar içinde veya network üzerinde bir verinin yolunu bulması anlamına gelir.
 Near Letter Quality:
Nokta vuruşlu yazıcıların yazdırabilme özelliğine verilen isimdir. Yazıcının yazdığı karakterler daktilo yazısına benzer.
 NetBIOS (Network Basic Input/Output System) :
Farklı bilgisayarlardaki uygulamaların bir yerel alan ağı ile iletişim kurabilmelerini sağlayan program.
 NetWare :
Novell tarafından geliştirilmiş, yaygın olarak kullanılan dağıtık ağ işletim sistemi.
 Network : Ağ. Bilgi teknolojisinde, iletişim yolları ile birbirine bağlanmış bir dizi noktadan oluşur. Ağlar, diğer ağlarla iletişim kurabildikleri gibi alt ağları da içerirler. Ağı oluşturan noktalar, bilgisayarlar, yazıcılar, router'lar, anahtarlar ve diğer cihazlardan oluşur.
 Network address : Ağ adresi. Fiziksel bir ağ cihazından çok sanal bir cihazı gösteren ağ katmanı adresi. Protokol adresi de denir.
 Network administrator : Ağ yöneticisi. Bir ağın çalışmasından, bakımından ve yönetiminden sorumlu kişi.
 Network analyzer : Ağ analizörü. Çeşitli ağ arızalarının saptanıp giderilmesinde kullanılan yazılım veya donanım cihazı.
 Network computer : Ağ bilgisayarı. Oracle ve Sun şirketlerinin ortaya attığı, ağlarda kullanılabilecek ucuz kişisel bilgisayar kavramı. Temel parçaları içerir, CD sürücüsü, disket sürücüsü ve genişleme yuvaları yoktur, merkezi olarak yönetilip bakımı yapılabilir. Intel'in dışındaki işlemcilerle de gerçekleştirilebilir, Windows'un dışında Java temelli bir işletim sistemi ile de çalışabilir. Bazen ince istemci (thin client) da denir.
 Network File System (NFS) :
Ağ dosya sistemi. Bir kullanıcının uzaktaki bir bilgisayarda,  kendi bilgisayarındaymışcasına dosyaları kullanması, kaydetmesi ve yenilemesini sağalayan bir istemci/sunucu (client/server) programıdır. Kullanıcının bilgisayarının bir NFS istemcisi,diğer taraftaki bilgisayarında bir NFS sunucusu olması gerekir. Sun Microsystems tarafından geliştirilen NFS, bir dosya sunucu standardı olarak tasarlandı.
 Network Interface Card (NIC) : Ağ arabirim kartı. Ağa bağlanması için bilgisayara takılan bir kart.
 Network layer : Ağ katmanı. OSI referans modelinin 3. katmanı. Bu katman, iki uç sistem arasında bağlantı ve yol seçimini sağlar.
 Network management : Ağ yönetimi. Bir ağın, bakımı, yönetimi, arızalarının tespiti ve giderilmesi için yardımcı olan sistem veya işlemler.
 Network Management System (NMS) :
Ağ yönetim sistemi. Ağın en azından bir bölümünün yönetiminden sorunludur.
 Network number : Ağ sayısı. Bilgisayarın ait olduğu ağı tanımlayan IP adresinin bir parçası.
 Network Operating System (NOS) :
Ağ işletim sistemi. Ağa bağlı iş istasyonlarını, PC'leri ve diğer cihazları desteklemek üzere tasarlanmış işletim sistemi. Bir ağ işletim sistemi, yazıcı paylaşımını, ortak dosya sisteminin ve veritabanının paylaşımını, uygulama paylaşımını, bir ağ isim dizinini yönetme özelliğini ve güvenliğini sağlar.
 Network operator :
Ağ operatörü. Bir ağı sürekli olarak gözleyip kontrol eden kişi.
 Neural network :
Sinirsel ağ. Bilgi teknolojisinde, insan beyni gibi çalışan programlar ve veri yapıları sistemidir. Çok sayıda işlemcinin birbirine paralel çalışmasını gerektirir.Bunların herbirinin bir bilgi alanı vardır ve yerel bellekteki verilere erişirler.
 Newsgroup : Haber grubu. Bir haber grubu, merkezi bir Internet sitesine yazılan ve haber tartışma gruplarının oluşturduğu dünya çapında bir ağ olan Usenet üzerinden dağıtılan belirli konular üzerinde tartışır.
 NIC/Network Interface Card:
Ağ arabirim kartı. Bilgisayarları ağa bağlamak için kullanılan kartlardan birine verilen isimdir.
 Nicad Battery Pack:
Nickel Cadmium pil. Taşınabilir bilgisayarlar üzerinde kullanılan yeniden doldurulabilir pillerdir.
 NLQ/Near Letter Quality:
Nokta vuruşlu yazıcıların yazdırabilme özelliğine verilen isimdir.Yazıcının yazdığı karakterler daktilo yazısına benzer.
 Node :
Ağdaki bir bağlantı noktasıdır. Veri iletiminin yeniden dağıtıldığı bir nokta veya son nokta olabilir.
 Noise :
Gürültü.İşaretin ve verinin kalitesini düşüren, istenmeyen elektriksel veya elektromanyetik enerji.Sayısal veya analog sistemlerde oluşur, her tip dosya ve iletişimi etkiler.
 Non-Impact Printer:
Vuruşsuz yazıcı. Nokta vuruşlu yazıcılar dışın kalan yazıcıların girdiği sınıftır. Örnek; Mürekkep püskürtmeli yazıcı, Lazer yazıcı.
 Non-Volatile Memory:
Uçmayan bellek türü. Elektrik kesildiğinde üzerindeki bilgilerin silinmediği bellek türüne verilen isimdir.
 Nos:
Network Operating System
 Notebook Computer:
Hafif ve taşınabilir bilgisayar cinslerine verilen isimdir.Genellikle seyahat eden ve sürekli şirket dışında çalışan kullanıcılar için tasarlanır.
 Not Operator:
Değil operatorü.Operatöre gelen ifadelerden en az biri doğru ise doğru,Diğer durumlarda yanlış olarak değer alır.
 NTSC/National Television Standards Comittee:
Amerika birleşik devletlerinde televizyon standartlarını belirleyen bir kuruluş.
 Null Character:
Boş karakter. Hiçbir değeri olmayan karaktere verilen isimdir.
 Null Modem Cable:
İki bilgisayarı seri portlarından birbirlerine bağlamak için kullanılan kablo türüdür.
 Numeric Keypad:
Sayısal tuş takımı.Klavye üzerindeki sayıların ve dört işlem karakterlerinin bulunduğu tuş gurubudur.
 Numlock:
Klavye üzerindeki iki durumlu bir tuşa verilen isimdir.Tuş aktif olduğunda klavye üzerindeki sayıların ve dört işlem karakterlerinin bulunduğu tuş gurubu da aktif olur.