Her Şey Türkiye için..
İnternetteki Bilgi Kaynağınız
Haberler
Yazdır

 Packet : Paket. Internet veya herhangi bir paket anahtarlamalı ağ üzerinde, bir kaynak ve bir hedef arasında gidip gelen veri birimi. Bir veri dosyası ağ üzerinde kolay gönderilebilecek boyutta parçalara bölünür. Bu paketlerden her biri ayrı ayrı numaralanırlar ve her biri hedef Internet adresini içerir. Hepsi ağ üzerinde farklı yollardan gider, hedefe vardıklarında tekrar birleştirilip ana veri dosyası oluşturulur.
 Packet switching :
Paket anahtarlama. Paket diye adlandırılan küçük veri paketlerinin, her bir pakette hedef adresin bulunmasına dayanan ağ yapısı üzerinden yönlendirildiği bir ağ tipi.
 Pad Character: Doldurma karakteri. Boşlukların doldurulmasında kullanılan karakter.
 Padding:
Boşlukları doldurmak.
 Page:
Metin sayfaları.
 Pager :
Kısa mesajları alan ve genellikle sürekli yer değiştiren, hemen telefonla cevap vermesi gerekmeyen kişiler tarafından kullanılan çağrı cihazı.
 Page Break:
Sayfa sonu.
 PDL/Page Description Language:
Sayfa tanımlama dili. Sayfaların yerleşimini ve içeriğini tanımlamakta kullanılan dil.
 Page Down :
Basıldığında imleci bir sonraki ekran sayfasına götüren klavye tuşudur.
 Page Printer:
Sayfa yazıcı. Bir seferde tüm sayfayı yazabilen yazıcı tipidir.
 Page Up :
Basıldığında imleci bir önceki ekran sayfasına götüren klavye tuşudur.
 Pagination:
Sayfalara bölme. Bir belgeyi sayfalara ayırarak düzenleme işlemi.
 Palette:
Grafik programlarında bir dizi renk içeren boyama aracıdır.
 Paperless Office:
Kağıtsız ofis. Bilgi ve belgelerin elektronik ortamda saklandığı ve elektronik olarak taşındığı varsayılan ideal ofis.
 Parallel:
Paralel. Aynı anda oluşan anlamında kullanılır.
 Parallel Interface:
Paralel arayüz. Aynı anda birden fazla bit aktarabilme özelliğine sahip arayüz.
 Parallel Port:
Bazı donanımların bilgisayara bağlanabilmesi için kullandıkları paralel arabirim.
 Parallel processing :
Paralel işlem. Bir bilgisayar programının daha kısa bir sürede çalıştırabilmek için, program komutlarının birden fazla işlemci arasında bölüştürülmesi işlemi.
 Parameter:
Argüman. Bir komuta ya da işleve eklenen değere denir.
 Parity :
Eşitlik. Verinin, bir diskte bir yerden başka bir yere taşınması veya bilgisayarlar arasında iletilmesi sırasında kayba uğrayıp uğramadığını kontrol etme tekniği.
 Parity Checking:
Mesajların doğru iletilip iletilmediğini denetleyen yöntem.
 Park:
Sabit diskimizin kafası çalışmadığı zamanlarda kendisini korumak için güvenli bir yerde hareketsiz halde durması işlemi.
 Partititon :
Bölümleme. Kişisel bilgisayarlarda sabit diski mantıksal bölümlere ayırma işlemi. Böylece aynı sabit diske farklı işletim sistemleri yükleyebilir veya dosya yönetimi, çoklu kullanım veya diğer amaçlarla kullanılmak üzere birden fazla disk yaratmış olursunuz.
 Pascal:
Bir programlama dili.
 Password :
Şifre. Bir bilgisayar sistemine erişmeye çalışan kişinin gerçekten o kişi olup olmadığını belirlemeye yarayan ve bir dizi karakterden oluşan şifre.
 Paste:
Yapıştır. Daha önceden kopyala görevi yapılmış nesnenin kopyalama işlemini tamamlamak için yapılan işlemdir.
 Path :
Yol. 1) Bilgisayar işletim sistemlerinde, bir dosyaya erişmek için dosya sistemi tarafından çizilmiş olan yoldur. Her işletim sisteminin kendine özel bir yol formatı vardır. 2) Ağ üzerindeki iki nokta arasında yönlendirme yapılan yol.
 Pathname:
Bir dosyayı nitelemek için kullanılan semboller dizisidir.
 Payload :
Yük. Bir hücrenin, çatının veya paketin, üst katman bilgisini içeren kısmı.
 PBX (Private Branch Exchange) :
Abone sistemine dayanan sayısal veya analog telefon santralı, özel veya herkese açık telefon ağlarını birbirine bağlamak için kullanılır.
 PCI (Peripheral Component Interconnect) : Bilgisayarın işlemcisi ile, genişleme yuvalarına takılmış olan kartlar arasındaki bir bağlantı sistemi.
 PCL/Printer Control Language: Yazıcı kontrol dili. Hewlett Packard tarafından üretilen ve pek çok yazıcıda kullanılan kontrol diline verilen isim.
 PCMCIA/Personal Computer Memory Card International Association:
Uluslararası kişisel bilgisayar bellek kartı kurumu.
 Pcx:
PC Paintbrush programı tarafından kullanılan grafik dosya formatı.
 Peak rate :
En yüksek hız. Sanal bir devrede gerçekleşen, kbps cinsinden maksimum hız.
 Peer To Peer Architecture:
Bire bir bağlantı. Her bilgisayarın aynı zamanda server olarak da kullanılabildiği ağ ortamına verilen isimdir.
 Peer-to-peer computing :
Bir uygulamanın hem istemci hem de sunucu kısmını çalıştıran ağ cihazlarının oluşturduğu yapı. Aynı zamanda, farklı iki ağ cihazında, aynı OSI referans modeli katmanı arasındaki iletişimi tanımlar.
 Performance management :
Performans yönetimi. OSI ağlarının yönetimi için ISO tarafından belirlenmiş olan beş ağ yönetim kategorisinden biri. Performans yönetimi altsistemleri, ağ hızı ve hata oranını içeren ağ performansının analizini ve kontrolünü yapar.
 Peripheral Device :
Çevre birimi. Bilgisayarın ana parçalarından olmayan, ancak bilgisayara takılarak kullanılan cihazlar. Bunlardan bazıları bilgisayarın içine takılır: Sabit disk, CD-ROM sürücü ve ağ adaptörü gibi. Bazıları ise bilgisayara dışardan bağlanırlar: Yazıcı ve tarayıcı gibi.
 Personel Computer:
Kişisel bilgisayar. Bir kişi tarafından kullanılmak üzere tasarlanmış bilgisayar türü.
 Petabyte :
Bellek veya depolama cihazları için kullanılan ölçü birimi. Terabyte'ın bin katı.
 Physical layer :
Fiziksel katman. OSI referans modelinin birinci katmanı. Uç sistemler arasında fiziksel bağlantının kurulması için, elektriksel, mekanik ve fonksiyonel özellikleri belirler.
 Photocd:
Kodak firması tarafından geliştirilen bir dijital fotoğraf saklama yöntemi.
 Pie Chart:
Değerlerin bir pastanın dilimleri şeklinde gösterildiği sunum şekline verilen isim.
 Pin:
Konektörler üzerindeki ince çıkıntı.
 Pipeline :
İşlemcinin bir komutu uygulamak için attığı aritmetik adımlar. Pipeline kullanılmadan, işlemci önce bellekteki komutu alır, onu uygular ve bellekte ondan sonra gelen komuta geçer. Pipeline ile, işlemci aritmetik işlemleri yaparken bir sonraki komut alınır ve işlemciye yakın bir tampon bellekte tutulur. Böylece belirli bir sürede işlenen komut sayısı artar.
 Piracy :
Korsan. Bir yazılımı illegal bir şekilde kopyalayan, dağıtan veya kullanan.
 Pixel :
Piksel. Bir bilgisayar ekranında veya görüntüsünde programlanabilen temel renk birimi. Fiziksel değil mantıksal bir birimdir. Bir piksel'in boyutu, ekranın ayarladığınız çözünürlüğüne bağlıdır.
 Pkzip:
Bir dosya sıkıştırma yazılımıdır.
 Platform:
Bir sistemin donanım ve yazılım altyapısının oluşturulduğu ortam.
 Plother:
Çizici. Grafik özellikleri gelişmiş bir yazıcı türü.
 Plug-and-play (PnP) :
Tak çalıştır. Bilgisayara bir cihaz taktığınızda, bilgisayarın o cihazı otomatik olarak tanımasını sağlayan standart.
 Plug-in :
Kolaylıkla kurulabilen ve Web browser'ın bir parçası olarak kullanılan uygulamalar.
 Pointer:
Fare imleci. Grafik arayüzüne sahip sistemlerde, farenin hareketine bağlı olarak yeri değişen imleç.
 Pointing Device:
İşaretleyici. İmlecin hareketini ve ekrandaki yerini kontrol etmek için kullanılan araç.
 Policy :
Politika. Politika temelli ağ, ağ kaynaklarının istemciler arasında nasıl dağıtılacağını belirleyen bir yapıdır. İstemciler; tek başına kullanıcılar, bölümler, bilgisayarlar veya uygulamalar olabilir. Kaynaklar, günün içinde bulunulan zamanına göre, istemciye tanınan önceliğe göre, kaynakların durumuna ve diğer faktörlere göre dağıtılabilir.
 Policy routing :
Yönlendirme politikası. Paketlerin, kullanıcılara göre belirlenmiş politikalara dayanan özel arayüzlere yönlendirmek için düzenlenen yönlendirme tablosu.
 Polling:
Bir araçtan sürekli veri silme işlemi.
 Pop :
1) Point of Presence. Internet'e erişim noktasının bulunduğu yer. POP, tek bir Internet adresi gerektirir. 2) Post Office Protocol. İstemci e-posta uygulamalarının, bir posta sunucudan postayı almak için kullandıkları protokol.
 Pop Up Window:
Bir işlev tuşuna basıldığında birden ortaya çıkan pencere.
 Port :
Bağlantı noktası. 1) Diğer cihazlara fiziksel bağlantı yapmak için kullanılan arabirim. 2) Programlamada, mantıksal bağlantı noktasıdır. 3) Programlamada, bir uygulamanın bir işletim sistemi üzerinde çalışmak üzere o platforma taşınması. 4) IP terminolojide, alt katmandan bilgiyi alan üst katmanın yaptığı iş.
 Port numbers : Bağlantı noktası sayıları. Internet veya diğer ağ mesajlarının, bir sunucuya vardıklarında yönlendirilmeleri için uygulanan özel bir işlem şekli.
 Portal : Liman. Kullanıcıların Internet'e erişmek için kullandıkları ana siteyi belirten terim.
 Portable:
Taşınabilir. aşınabilir bilgisayarlara verilen isim.
 Portrait:
Dikey yönlendirme. Belgenin dikey olarak düzenlendiğini gösteren ifade.
 Postscript:
Adobe firması tarafından geliştirilen bir sayfa tanımlama dilidir.
 Powerpc:
IBM, Apple ve Motorola tarafından geliştirilen RISC tabanlı bilgisayar mimarisidir.
 Power Supply:
Güç kaynağı.
 PPM/Pages Per Minute:
Yazıcıların hızını ölçmekte kullanılan birim.
 PPP (point-to-point protokol) :
Seri bir arabirim kullanan iki bilgisayar arasındaki iletişim protokolu. Örneğin kişisel bir bilgisayarın bir telefon hattı ile sunucuya bağlanması sırasında kullanılır.
 Precision:
Kayan noktalı sayılarda noktadan sonra yer alan rakam sayısını belirtmek için kullanılır.
 Presentation layer :
Sunu katmanı. OSI referans modelinin 6. katmanı. Bu katman, başka bir sistemin uygulama katmanı tarafından okunabilen, bir sistemin uygulama katmanı tarafından gönderilen bilgiyi sağlar.
 Presentation Graphics:
Sunum grafiği. Verilerin görsel olarak sunumunu sağlayan yazılım çeşidi.
 Presentation software :
Sunu yazılımı. Bir hikayeyi anlatmak için kullanılan resim ve kelime dizilerini oluşturan veya seyircilere karşı yapılan sunu ve konuşmalara yardımcı olan uygulama programı.
 Preview:
Ön izleme. Belgenin kağıt üzerine basıldığında nasıl görüneceğini önceden görmek için kullanılır.
 PRI (Primary Rate Interface) :
ISDN'de iki seviyeli servis vardır: Ev ve küçük kurumlarda kullanılan BRI (Basic Rate Interface) ve büyük kurumlar tarafından kullanılan PRI. Her ikisi de çeşitli B kanalına, bir adet de D kanalına sahiptir. B kanalları, veriyi, sesi ve diğer servisleri taşırken, D kanalı, kontrol ve işaret bilgisini taşır.
 Printed Circuit Board:
Basılı devre kartı. Üzerinde elektronik elemanların bulunduğu tabakaya verilen isim.
 Printer:
Yazıcı. Bilgisayar üzerinden metin ve resimleri kağıda basmak için kullanılan araç.
 Printout:
Çıktı. Kağıt üzerine basılmış verileri ifade etmek için kullanılır.
 Print Screen:
Klavye üzerinden bu tuşa basıldığında ekran görüntüsünün resmini hafızaya alır. Bir grafik yazılımı açıp yapıştır yaptığınızda, ekran görüntüsünün resmini elde etmiş olursunuz.
 Print server :
Yazıcı sunucusu. Diğer ağ cihazlarından gelen baskı taleplerini, yöneten ve uygulayan ağa bağlı bilgisayar sistemi.
 Procudere:
Bir programın belli bir işi yapan bölümüne verilen isim.
 Program:
Belli bir işi yapmak için hazırlanmış komutlar topluluğuna verilen isim.
 Programmer:
Programlama dillerini kullanarak program yazan kişiye denir.
 PROM/Programmable Read Only Memory:
Programlanabilir salt okunur bellek. Sadece bir kere, üzerine program yazılan belleklerdir.
 Prompt:
Bilgisayarın giriş yapılmasını beklediğini gösteren sembol.
 Property:
Bir nesnenin özelliklerine verilen isim.
 Protocol :
Protokol. Bir ağ üzerindeki cihazların aralarında nasıl iletişim kuracağını belirleyen kurallar dizisi.
 Protocol converter : Protokol dönüştürücü. Bir cihazın veri iletişim kodunu diğer cihazınkine dönüştürerek, farklı veri formatlarına sahip cihazların iletişimini sağlar.
 Protocol stack :
Protokol yığını. OSI referans modelinin yedi katmanının bazılarında veya hepsinde iletişimi sağlayan ve bir arada çalışan iletişim protokollarına ilişkin set.
 Protocol translator : Protokol çevirici. Bir protokolu diğerine çeviren ağ cihazı veya yazılım.
 Proxy server :
Proxy sunucu. Internet kullanan bir kurumda, iş istasyonu kullanıcıları ile Internet arasında aracılık yapan sunucu. Böylece güvenlik sağlanır ve yönetim kontrolü elde tutulur.
 PSTN (Public Switched Telephone Network) :
Dünyadaki çeşitli telefon ağlarını ve servislerini gösterir.
 PULL DOWN MENU:
Açılan Menü. Bir menü çubuğundaki seçeneklerin altında beliren ek seçenekleri içeren menü.
 Public domain software :
Herkesin kullanımına açık yazılım. Yazarı herkesin kullanmasını istediğinden, telif hakkı sorunu olmayan program.
 Purge:
Eski ve kullanılmayan verilerin düzenli bir biçimde silinmesi işlemi.
 Push : İtme. İstemci tarafından değil, bilgiyi sağlayan sunucu tarafından Web üzerinden bilgi gönderimi.
 QoS (Quality of Service) :
Servis Kalitesi. İletişim kalitesi ve servisin sürekliliğini göstermek amacıyla, iletişim sistemi için kullanılan performans ölçüsü.
 Quadbit :
Bazı iletişim işaretlerinde kullanılan, dört bit kombinasyonunun mümkün olan 16'sından biri. Bir işaret, her seferinde bir bit gönderilecek şekilde değil de, quadbit birimleri şeklinde kodlanmış olabilir.
 Queue : Kuyruk. 1) Genel olarak, işlenmeyi bekleyen elemanların sıralı listesi. 2) Ağda yönlendirme işleminde, bir router arabirimi üzerinden yönlendirilmeyi bekleyen paket yığını.