Her Şey Türkiye için..
İnternetteki Bilgi Kaynağınız
Haberler
Yazdır

 I-Beam Pointer: Grafik tabanlı kelime işlem programlarında gözüken I şeklindeki fare imlecidir.
 Ibm Compatible:
IBM uyumlu.
 Ibm Pc:
IBM firması tarafından üretilen bilgisayarlardır.
 Icon :
1) Bilgisayarın grafik kullanıcı arabiriminde bir uygulamayı veya bir özelliği gösteren resim. 2) Web sayfasında bir konuyu veya başka bir web sayfasını gösteren grafik görüntü.
 IDE/Intelligent Drive Electronics:
Sabitdiskleri bilgisayarlara bağlamak için kullanılan arayüzlere denir.
 Identifier:
İsim. Bir değişkene verilen isim.
 IEEE/Institute of Electrical and Electronic Engineers:
Elektrik ve elektronik mühendisleri enstitüsü. Bilgisayar ve elektrik endüstrisi için standartlar belirleyen kurum.
 IGMP (Internet Group Management Protocol) :
Multicast grup üyelerini komşu multicast router'a rapor etmek için IP host'lar tarafından kullanılır. Router'lar bu bilgiyi, multimedya ortamındaki trafiği sınırlayarak yerel ağ bant genişliğini korumak için kullanabilirler.
 Imaging :
Görüntüleme. Görüntülerin alınması, saklanması, yönetilmesi ve gösterilmesi.
 Image Enhancement:
Görüntü geliştirme. Bilgisayar üzerindeki görüntü kalitesini geliştirme işlemi.
 Image Processing:
Görüntü işleme. Görüntülerin işlenmesi anlamında kullanılan genel bir ifadedir.
 Import:
Almak. Başka bir yazılım veya yazılımın eski sürümü tarafında üretilen verilerin kullanılan yazılım tarafından işlenebilir hale getirilmesi işlemi.
 Inclusive Or:
Bir operatör türüdür. Bu operatör kullanılarak oluşturulan ifade, işleme giren ifadelerden birinin doğru değere sahip olduğu durumlarda doğru olarak değer alır.
 Incremental Backup:
Arttırarak yedekleme. Son yedeklemeden sonra yapılan değişiklikleri içerecek şekilde uygulanan yedekleme işlemidir.
 Indeo:
Intel Corporation tarafından geliştirilen, hareketli video gösterme teknolojisi.
 Index:
Dizin. Kelime işlem yazılımları dokümanın içinde yer alan kelimeleri bulabilmek için bir liste oluşturur. Bu listeye index denir.
 Information Highway:
Bilgi otoyolu. İnternet üzerinde bulunan bilgileri ifade eden bir terimdir.
 Infrastructure :
Altyapı. Bilgisayarları ve kullanıcıları birbirine bağlamak için kullanılan donanımlar. Telefon hatları, kablolu televizyon hatları, uydular ve antenler dahil olmak üzere tüm iletim ortamı, router'lar, tekrarlayıcılar ve iletim yollarını kontrol eden diğer cihazlar altyapıyı oluşturur. Ayrıca iletilen işaretlerin alınması, gönderilmesi ve yönetilmesi için kullanılan yazılımlar da altyapı elemanı sayılırlar.
 Inheritance:
Nesne tabanlı programlama yaparken bir nesneyi başka bir nesnenin özelliklerini taşıyacak şekilde oluşturma işlemi.
 Ini File:
Windows işletim sisteminin ayarlarını tutan . ini uzantısına sahip dosyaya verilen isimdir.
 Initialize:
Programlamada bir değişkene başlangıç değeri atamak için kullanılır.
 Ink_Jet Printer:
Mürekkep püskürtmeli yazıcı. Kağıda mürekkep püskürterek baskı yapan yazıcı türlerine verilen isimdir.
 Input:
Girdi. Bilgisayar üzerinde giriş yapılan her türlü bilgiye denir.
 Input Device:
Giriş aygıtı. Bilgisayara bilgi girişi yapmak için kullanılan aygıtlardır.
 Insert:
Araya eklemek. Bir nesneyi iki nesne arasına ekleme işlemidir.
 Insertion Point:
Araya ekleme noktası. Grafik tabanlı yazılımları kullanırken, klavyeden girilen karakterlerin ekranda nereden başlayarak görüntüleneceğini gösteren noktadır.
 Insert Mode:
Araya ekleme modu. Yazılacak karakterlerin metinde araya ekleyeceğini belirleyen tuş konumudur.
 Installation:
Kuruluş. Bir donanımı veya yazılımı çalışır hale getirme işlemi.
 Instruction:
Komut. Genellikle programlamada kullanılan komut ifadesidir.
 Integer:
Tamsayı. Pozitif ve negatif tamsayıları ifade etmek için kullanılan terimdir.
 Integrated Circuit-İc:
Birleşik devre. Yarı iletken bir maddeden üretilmiş küçük elektronik parçalardır. Birleşik devreler, pek çok elektronik araçta çeşitli amaçlar için kullanılır.
 Intel MicroProcessors:
Intel firması tarafından üretilen micro-işlemcilere verilen isimdir.
 Intelligent Terminel:
Akıllı terminal. Kendi üzerinde veri işleyebilen terminal tiplerine verilen isimdir.
 Interactive:
Etkileşimli. Çalışma sırasında kullanıcı ile iletişimde bulunan bilgisayar sistemleridir.
 Interface :
Arabirim, arayüz. 1) Kullanıcı arayüzü, kullanıcının bir program veya bilgisayarı kullanması için çeşitli araçlar sağlayan bir programdır. Grafik kullanıcı arabirimi bu iletişimi sağlamak için resimlere dayalı bir yapı sunar. 2) Programlama arayüzü, programcının kullanması için bir program veya programlama dili tarafından sağlanan komutlar ve veriler. 3) Bir cihazın başka bir cihaza veya bir konnektöre bağlanmasını sağlayan donanım parçası.
 Interlacing:
Bilgisayar ekranlarında yüksek çözünürlük sağlamak için kullanılan bir görüntüleme tekniğidir.
 Interleaving:
Disk üzerindeki sektörlerin düzenlenme biçimine verilen isimdir.
 Internal Modem:
Bilgisayar üzerine bir genişleme kartı olarak takılan modem türleridir.
 Internet :
Dünyadaki bilgisayarların birbirine bağlanmasını sağlayan, bilgisayarlar, router'lar ve kablo bağlantılarından oluşan global ağ.
 Internet telephony : Ses, faks ve diğer bilgilerin elektronik ortamda iletilmesini sağlayan telefon teknolojisi. Klasik telefon ağlarının yerine Internet altyapısını kullanır.
 Internetwork :
Router'lar ve diğer cihazlarla birbirine bağlanmış ve tek bir ağ gibi çalışan ağlar topluluğu.
 Interoperability :
Farklı üreticiler tarafından üretilmiş ekipmanların, bir ağ üzerinde birbiri ile başarılı bir şekilde iletişim kurabilmesi.
 Interpreter
: Yüksek seviye bir dille yazılan bir program kodunu çalıştıran programdır.
 Interprocess Communication-Ipc:
İşlemlerarası iletişim. Çok işlemli işletim sistemleri arasında işlemlerin birbirleri ile veri değiş tokuşu yapmalarını sağlayan özelliktir.
 Interrupt :
Kesme. Bilgisayarın çalışmasını durdurmak için, bilgisayara bağlı bir cihazdan veya bilgisayardaki bir programdan gelen işaret. Durma işaretini alan bilgisayar ya çalıştırdığı programa devam eder veya başka bir program çalıştırmaya başlar.
 Intranet :
Kullanıcıları birbirine bağlamak için Internet'le aynı teknolojiyi kullanan dahili bir ağ, ortak bir arayüz sağlamak için daha çok browser'lar kullanılır.
 IP (Internet Protocol) :
Internet'e bağlanan bilgisayarlar için bir standart. Internet erişimine sahip olan bütün bilgisayarlara, noktalarla birbirinden ayrılan dört rakam grubundan oluşmuş tek bir adres verilir.
 IP adress : TCP/IP protokolü kullanan bilgisayarlara verilen 32 bit adres.
 IP multicast : Bir kaynaktan pek çok hedefe veya birden fazla kaynaktan pek çok hedefe yayınlanan IP trafiğinin yönlendirilme tekniği.
 IPv6 : IPv4'ün yerini alacak olan yeni IP sürümü. Bu sayede IP adresleri 32 bit'ten 128 bit'e çıkıyor.
 I/O (input/output) :
Bir bilgisayarla veri alışverişinde kullanılan herhangi bir işlemi,  programı veya cihazı tanımlar. Tipik I/O cihazları arasında yazıcılar, sabit diskler, klavyeler ve mouse'lar yer alırlar.
 IRC/Inter Relay Chat:
İnternet üzerinde sohbet yapmak amacı ile kurulmuş bir yazılımdır.
 Irma Board:
IRMA kartı. Kişisel bir bilgisayarın, ana bilgisayarın terminaliymiş gibi görünmesini sağlayan karttır.
 Irq:
Bilgisayar üzerindeki aygıtların micro-işlemciye interrupt sinyali göndermek için kullandıkları hat türüne verilen isimdir.
 ISA/Industry Standart Architecture:
Ankartlar üzerinde kullanılan bir veriyolu mimarisidir.
 ISDN (Integrated Services Digital Network) :
Varolan herkese açık anahtarlı telefon ağı üzerinde veri işaretlerini göndermek, ses ve videoyu sayısallaştırmak için kullanılan bir iletişim standardı.
 ISO (International Organization for Standardization) :
1946'da kurulmuş, standartların oluşturulması için çalışan kurum. ISO, popüler bir ağ referans modeli olan OSI referans modelini geliştirdi.
 ISP (Internet Service Provider ) : Internet Servis Sağlayıcısı - ISS. Internet erişimi sağlayan şirket. Gittikçe artan oranda telefon ağı operatörü ISS olarak çalışmakta.
 Italic:
Harflerin sağa yatık olarak yazıldığı fontlar için kullanılır.
 ITU-T (International Telecommunication Union Telecommunication Standardization Sector) :
İletişim teknolojileri için uluslararası standartları oluşturan kurum.