Her Şey Türkiye için..
İnternetteki Bilgi Kaynağınız
Haberler
Yazdır

 Ragged: Metin isleme yazılımlarında kenara yanaştırılmış anlamında kullanılır.
 RAM (random-access memory) :
Rastgele erişimli bellek. İşlemci tarafından okunup yazılabilen, üzerinde bilgilerin geçici olarak tutulduğu bellek.
 RAD(Rapid application development) :
Hızlı uygulama geliştirme. Daha hızlı ve daha kaliteli uygulama geliştirilmesini sağlayan ürünleri anlatan kavram.
 Ram Disk:
Disk gibi kullanılmak için ayarlanmış ram tipine verilen isimdir.
 Random Access:
Rasgele erişim. Verilere doğrudan erişimi sağlayan yöntemdir.
 Range:
Kelime işlem uygulamalarında tablo üzerindeki bir yada daha fazla komşu hücre topluluğudur.
 Raster :
Bir ekranın, görüntüyü oluşturma özelliğine sahip olan bölgesi.
 Raster graphics :
Belirli bir alanda oluşturulmuş sayısal görüntü. Raster, ekranın görüntü alanının x ve y koordinatlarının oluşturduğu ızgara tipi yapıdır. Bir raster görüntü dosyası, tek renkli veya renkli noktaları göstermek için bu koordinatları kullanır.
 Raster image processor (RIP) : Vektör ifadeleri şeklinde tanımlanmış görüntüyü oluşturan donanım veya donanım/yazılım kombinasyonu. Örneğin lazer yazıcılar, vektör formunda gelen görüntüyü basılı hale getirmek için RIP'leri kullanırlar.
 RDBMS (Relational DataBase Management System) : İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemi. İlişkisel bir veritabanının oluşturulmasına, güncellenmesine ve yönetilmesine izin veren bir program. RDBMS, kullanıcının girdiği veya bir uygulamadan gelen SQL (Structured Query Language) komutlarını alır, veritabanını oluşturur, günceller veya ona erişim sağlar.
 Read:
Okuma. Disk üzerindeki verileri islemek için yapılan işlemdir.
 Readme File:
Beni oku dosyası. Yazılımlar hakkında bilgi edinmek için üretici firma tarafından hazırlanmış dosya.
 Read Only:
Salt okunur. Sadece görüntülenebilen üzerinde değişiklik yapılamayan anlamına gelir.
 Read Write:
Okunur yazılır. Hem görüntülenebilen hem de üzerinde değişiklik yapılabilen anlamına gelir.
 Real time :
Gerçek zaman. Kullanıcının yeterince hızlı bulduğu bilgisayarın cevap verme seviyesi. Gerçek zamanda çalışan işlemler ve bilgisayarlar için kullanılır. Gerçek zaman, makineye bağımlı bir zamanı değil insan için geçerli olan zamanı gösterir.
 Real-time clock (RTC) :
Gerçek zamanlı saat. Bilgisayarın anakartındaki bir mikroyonganın parçası olarak kullanılan, pille beslenen saat. Bu işlemciyi, mikroişlemci ve diğer işlemcilerden ayırd etmek için CMOS da denir. Bu yonga üzerindeki küçük bir bellek, sistemle ilgili bazı değerleri saklar.
 Real time operating system (RTOS) :
Gerçek zamanlı işletim sistemi. Belirli bir zaman sınırı içinde belirli özellikleri garanti eden işletim sistemi.
 Reboot:
Yeniden yüklemek. Bilgisayarı kapatıp açma işlemine verilen isimdir.
 Recalculate:
Yeniden hesaplama. Kelime işlem uygulamalarında tablolar üzerindeki formül değiştirildiğinde yeni durumu göstermek için hesaplamaları yeniden yapar.
 Record :
Kayıt. Veri işlemede, bir program tarafından işlenmek üzere bir araya getirilmiş veri parçaları topluluğu. Bir dosyada bir çok kayıt yer alır.
 Recover:
Geri almak, kurtarmak. Silenen bir dosyanın tekrar kullanılabilir hale getirilmesi işlemidir.
 Redundancy :
Yedek. Bir ağda, cihazların veya servislerin çift olma durumu. Bunlardan biri devre dışı kaldığında yedeği aynı işi yapmaya devam eder.
 Redundant system : Yedekli sistem. İki sabit disk, iki işlemci veya iki güç kaynağı gibi önemli sistemlerin çoğundan iki veya daha fazlasını içeren, bilgisayar, router, anahtar veya diğer sistemler.
 Refresh:
Bir aygıtı yenileme işlemidir. Bu işlem yazılım ile yapılır.
 Register:
Merkezi işlem biriminin üzerindeki veri depolama alanı.
 Relational database :
İlişkisel veritabanı. Veritabanı tablolarının yeniden düzenlenmesini gerektirmeksizin, erişilebilen ve çeşitli şekillerde kullanılabilen verilerin oluşturduğu, belirli bir şekilde tanımlanmış tablo dizisi olarak düzenlenen veri topluluğu. İlişkisel veritabanı, önceden belirlenmiş kategorilere uyan verilerden oluşturulur.
 Relational Operator:
Karsılaştırma operatörü. İki değer arasında karsılaştırma yapan operatör tipidir.
 Reliable :
Güvenilir. Bir bağlantıdan sürekli alınması beklenen hız. Bu hız yüksekse hattın güvenilir olduğundan bahsedilebilir. Bir yönlendirme ölçüsü olarak kullanılır.
 Remote:
Uzak. Ağ ortamında bulunmayan kaynak veya bilgisayarlar için kullanılır.
 Remote access server :
Uzaktan erişim sunucusu. Uzaktan erişim, uzak bir noktadan bir bilgisayara veya bir ağa erişimdir. Büyük kurumlarda, şubelerde çalışan veya seyyar çalışan insanların merkezdeki ağa bağlanma ihtiyaçları olur. Ev kullanıcıları da Internet'e, uzaktan erişim yoluyla bağlanırlar. Uzaktan erişim sunucusu da, kurumun ağına uzaktan erişmek isteyenleri yöneten bir yazılım ve bunu çalıştıran bilgisayardır.
 Remote bridge : Uzak köprüsü. WAN linkleri yoluyla farklı yerlerdeki ağ bölümlerini fiziksel olarak birbirine bağlayan köprü.
 Remote Control:
Uzaktan kontrol. Dışarıdan bir yazılım yardımı ile bilgisayarı yönetme işlemidir.
 Rename:
Yeni isim verme işlemi.
 Repeater :
Tekrarlayıcı. TRafiği bir ağ bölümünden diğerine rastgele ileten ağ cihazı.
 Repaginate:
Kelime işlem yazılımlarında sayfaya ekleme çıkarma yapıldıkça sayfaları otomatik olarak ayarlar.
 Replace:
Bir nesnenin yerine yeni bir nesne koyma işlemidir.
 Replication :
Kopyalama. Bir şeyin kopyasını çıkarma işlemi. Internet'te, tümüyle kopyalanarak ayna site denen başka bir siteye yerleştirilmiş Web sitesi. Lotus Notes gibi groupware ürünleri kullanılarak kopyalama, bir sunucudan diğerine periyodik olarak yapılır.
 Report:
Verilerin belli bir biçme göre düzenlenmiş haline denir.
 Reserved Word:
Programlama dillerinde özel bir anlamı olan sözcük.
 Reset Button:
Bilgisayar kilitlendiğinde yeniden başlatmak için kullanılan düğme.
 Resolution :
Çözünürlük. Bir monitörün içerdiği piksel sayısı. Bir görüntünün keskinliği,  ekranın çözünürlüğüne bağlıdır.
 Resource:
Kaynak. kullanılabilir veriler için kullanılır.
 Response time :
Cevap süresi. Bir bilgisayarda bir sorgunun veya talebin bitmesi ile cevabın alınmaya başladığı an arasında geçen süre.
 Restore:
Yedeklenen dosyaları yeniden bilgisayara yükleme işlemidir.
 Return on investment (ROI) :
Yatırımın geri dönüşü. Bir yatırımda kullanılan paranın, kar veya maliyet tasarrufu şeklinde dönüşü.
 RF (Radio frequency) :
Telsiz frekansı. Telsiz iletişimine uygun frekansları gösterir. Kablolu TV ve yayın ağları RF teknolojisini kullanırlar.
 RMON (Remote monitoring) :
Uzaktan izleme. Bir ağ yöneticisinin, bir grup dağıtık LAN'ı birbirine ve merkeze bağlayan T-1/E-1 ve T-2/E-2 bağlantılarını izlemesini, analiz etmesini ve arızalarını tespit edip gidermesini sağlayan standart bilgileri verir.
 Ring :
Halka. Mantıksal devre topolojisinde iki veya daha fazla istasyonun birbirine bağlanması. Bilgi aktif istasyonlar arasında gider gelir.
 Ring group :
Halka grubu. Tek köprülü bir Token Ring ağının parçası olan bir veya daha fazla router üzerindeki Token Ring arabirimleri topluluğu.
 Ring topology : Halka topolojisi. Tek bir kapalı çevrim oluşturmak için, tek yönlü iletim bağlantıları tarafından birbirine bağlanmış bir dizi tekrarlayıcıyı içeren ağ topolojisi.
 RISC (reduced instruction set computer) : Daha az sayıda bilgisayar komut tipini işlemek üzere tasarlanmış işlemci. Yüksek hızlarda çalışırlar.
 Robotics:
Robot ve robot teknolojileri üzerinde çalışan bilgisayar bilimleri ve mühendislik alanı.
 ROM (read only memory) :
Sadece okunabilen bellek. Geçici olmayan bellek. İşlemci tarafından okunabilir, ancak üzerine yazılamaz.
 Root directory : Temel dizin. Hiyerarşik veya ağaç yapısında düzenlenmiş bir bilgisayar dosya sisteminde, bütün diğer dizinleri içeren ana dizin.
 Route : Yol. Ağ üzerinde yol.
 Route map :
Yol haritası. Yönlendirme alanları arasında yeniden dağıtılan yolları kontrol etme yöntemi.
 Router :
Birden fazla ağı birbirine bağlayan cihaz; ağlar arasında paketleri akıllı bir şekilde yönlendirir.
 Routing : Hedef bilgisayara doğru bir yol bulma işlemi.
 Routing domain : Yönlendirme alanı. Uç sistemler ve ara sistemler grubu, aynı yönetim kuralları altında çalışır.
 Routing metric : Yönlendirme ölçüsü. Bir yolun diğerinden daha iyi olduğunu belirleyen yönlendirme algoritması tarafından kullanılan yöntem.
 Routing protocol : Yönlendirme protokolu. Belirli bir yönlendirme algoritmasının kurulumu ile yönlendirmeyi tamamlayan protokol.
 Routing table : Yönlendirme tablosu. Belirli ağ hedeflerine giden yolların bulunduğu, router veya başka ağ cihazlarında saklanan tablo.
 ROUTINE:
Rutin. Bir programın belli bir isi üstlenen bölümün denir.
 RS 232C
: Seri aygıtları bilgisayara bağlamak için kullanılan bir arayüz standardıdır.
 RTF/Rich Text Format:
Microsoft firması tarafından geliştirilen bir belge biçimlendirme standardıdır.
 Ruler:
Cetvel. Kelime işlem yazılımlarında Ekranda düşey yada yatay olarak yer alan ölçek alınacak çizgiye verilen isimdir.
 Run:
Çalıştırmak. Bir programı çalıştırmak için kullanılır.
 Runtime Error:
Bir programın çalışması sırasında ortaya çıkan hata.